Performance marketing - co to jest?

1. Czym jest performance marketing?

Performance marketing, inaczej zwany marketingiem efektywnościowym, jest to forma marketingu online, której koszt uzależniony jest osiągniętymi wynikami prowadzonej kampanii. Oznacza to, że nie płacimy za to, że nasze reklamy są wyświetlane (co znamy bardzo dobrze, chociażby ze sposobu reklamy outdoorowej, gdzie musimy uiścić opłatę za np. wynajęcie billboardu czy wydruk ulotek). W marketingu efektywnościowym płacimy za realizację określonego celu kampanii, takiego jak np. rejestrację, zakup produktu lub usługi czy zapisanie się na newsletter.

W porównaniu do tradycyjnych form reklamy, performance marketing umożliwia nam lepszą kontrolę nad budżetem kampanii oraz znacząco ułatwia dokładne mierzenie jej efektywności. Marketing efektywnościowy będzie szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują wygórowanym budżetem reklamowym, a mimo to chcą w skuteczny sposób dotrzeć do swoich Klientów.

Performance marketing

1.1 Zalety performance marketingu

Marketing efektywnościowy, jak sama nazwa mówi, opiera się na efektach, czyli osiąganiu określonych celów. Zależą one głównie od specyfiki biznesu oraz branży, ale istnieje także szereg tych ogólnych, które pozostają niezmienne bez względu na rodzaj działalności. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

1. Ograniczenie zbędnych wydatków

Performance marketing pozwala na zmniejszenie kosztów kampanii reklamowych do minimum, poprzez konieczność płacenia jedynie za określone akcje wykonane przez użytkowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy płacić za samą ekspozycję naszej reklamy. Co więcej, jeśli zostanie ona odpowiednio zoptymalizowana i dopasowana do założonej grupy docelowej, może okazać się, zminimalizujemy problem przepalania budżetu niemal do zera — komunikacja dotrze tylko do realnie zainteresowanych danymi produktami lub usługami osób!

2. Dokładne mierzenie efektywności

Dzięki temu, że skuteczność danej kampanii mierzona jest jedynie poprzez liczbę interakcji, którą miała wywołać, możemy w prosty sposób określić, do jakiej ilości osób ona dotarła. Procent konwersji jest dla nas tutaj podstawowym wskaźnikiem, czy osiągnęła ona sukces, czy może jednak trzeba lepiej ją zoptymalizować.

3. Skuteczne targetowanie odbiorców

Marketing efektywnościowy pozwala na dokładne sprecyzowanie grupy docelowej naszej kampanii i dotarcie do niej, ponadto dzięki powszechnie dostępnym narzędziom takim jak Google Analytics możemy w łatwy sposób na bieżąco kontrolować i analizować charakterystykę grupy odbiorczej. Gdy dokładnie określimy swoją niszę i trafnie zaprojektujemy komunikację, dotrzemy bezpośrednio do potencjalnych Klientów!

4. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Za tym, iż płacimy jedynie za konkretne akcje podjęte przez odbiorców, idzie również fakt, że dzięki temu minimalizujemy koszty i maksymalizujemy zyski poprzez określenie opłacalnych dla nas celów, które muszą zostać zrealizowane, aby kampania konwertowała. Warto dokładnie wyznaczyć swoją grupę docelową, w tym jej oczekiwania, cele i problemy, z jakimi się mierzy, gdyż połączenie tego z reklamami opartymi na performance marketingu, jak już wcześniej wspomnieliśmy, może przełożyć się na niemal całkowite zredukowanie przepalania budżetu.

1.2 Popularne cele kampanii efektywnościowych

Fundamentem dobrze skonstruowanej kampanii marketingowej w duchu performance marketing jest przede wszystkim odpowiednie określenie celów kampanii, które chcemy osiągnąć. Jak już wiemy, to właśnie za ich realizację będziemy płacili, więc warto się nad nimi dobrze zastanowić i wybrać te, które będą warte swojej ceny.

Kampanie

Najczęściej obierane cele w kampaniach efektywnościowych to m.in.:

 • dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym
 • rejestracja użytkownika
 • zapisanie do newslettera
 • pozyskanie leada
 • wypełnienie formularza

Dobór celów ma również kluczowy wpływ na późniejszą formę rozliczenia za kampanię, ponieważ istnieje kilka modeli, które do tego wykorzystujemy:

CPC (Cost Per Click) - jest to jeden z najpopularniejszych modeli rozliczeniowych. Przy tym rozwiązaniu, opłata za reklamę jest pobierana dopiero wtedy, gdy użytkownik klinie w nią. Jak wcześniej wspomnieliśmy, opłata nie jest pobierana za samo wyświetlanie reklamy. CPC pozwala na łatwe mierzenie efektywności kampanii i doskonale sprawdza się w kampaniach sprzedażowych oraz tych, których celem jest przyciągnięcie ruchu na stronę internetową.

CPL (Cost Per Lead) - w tym modelu rozliczeniowym reklamodawca ponosi koszty związane z pozyskaniem leadów. Oznacza to, że płacimy np. za pozyskanie danych kontaktowych użytkownika lub za wykonanie przez użytkownika konkretnych działań, takich jak zapis do newslettera, czy pobranie e-booka lub aplikacji.

CPO (Cost Per Order) - model ten określa sposób rozliczenia, polegający na konieczności opłaty za każde zamówienie, które użytkownik zrealizuje w naszym sklepie internetowym, które zostało zrealizowane dzięki wyświetlanej reklamie.

CPS (Cost Per Sale) - w tym modelu wykorzystuje się tzw. prowizję od sprzedaży, głównie w ramach współpracy afiliacyjnej. Polega to na tym, że wydawca reklamy otrzymuje prowizję od każdej sprzedaży, która nastąpiła w ramach jego polecenia owego produktu.

CPA (Cost Per Action) - oznacza koszt związany z określoną konwersją na naszej stronie internetowej, który musimy ponieść.

Istnieje również możliwość dopasowania modelu hybrydowego, który łączył będzie dwa z powyższych rozwiązań.

1.3 Kampanie performance marketingowe — dostępne formaty

Marketing efektywnościowy oprócz przemyślanego określenia celów wymaga również wyboru formatu, w ramach którego będzie realizowany. Jednymi z najpopularniejszych formatów są m.in:

Programy afiliacyjne

Korzystanie z programów afiliacyjnych przynosi liczne korzyści zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców reklam. Jedną z głównych zalet sieci afiliacyjnych jest możliwość prowadzenia rozliczeń w modelu CPS lub w połączeniu modelu CPC z CPS, dzięki czemu reklamodawca płaci wyłącznie za te działania, które przyczyniły się do sprzedaży produktów lub usług.

Marketing afiliacyjny ma tym bardziej ogromy potencjał, jeśli w grę wchodzą współpracę z influencerami, ponieważ dzięki współpracy afiliacyjnej ich media społecznościowe lub strony internetowe stają się skutecznym kanałem reklamowym dla realizacji celów reklamodawcy.

Programy afiliacyjne to również świetny sposób na dotarcie do wybranej grupy docelowej, dywersyfikację kanałów sprzedaży i budowanie rozpoznawalności marki.

Programy afilacyjne

E-mail marketing

Jest to również jedna z popularniejszych form performance marketingu, dzięki której w prosty sposób możemy informować użytkowników o promocjach lub ofertach, które bezpośrednio przekierują do naszej strony internetowej. Wykorzystuje się do tego skrzynki mailowe, w których odbiorcy znajdują informacje o promocjach, nowych produktach itd. za pomocą mailingów. Pozwala to na budowanie głębokich, długofalowych relacji z Klientem.

Porównywarki cenowe

Porównywarki cenowe to bardzo popularne narzędzia, które mają duży potencjał konwersji, co często może przekładać się nie tylko na zwiększenie naszej rozpoznawalności w sieci, ale również na wzrost sprzedaży.

Model rozliczeniowy w przypadku porównywarek cenowych to CPC (Cost Per Click), dzięki czemu płacimy jedynie za realne kliknięcia, które przekierowują użytkowników bezpośrednio na naszą stronę.

Google Ads

Google Ads pozwala na korzystanie ze wszystkich zalet reklamy online. Dobrze dopasowana do grupy docelowej kampania wyświetli się odpowiednim osobom w odpowiednim czasie. Ogromnym plusem korzystania z tego rozwiązania jest możliwość kierowania komunikacji do osób o konkretnych zainteresowaniach. Google Ads udostępnia nam różnorodne sposoby docierania do użytkowników (po lokalizacji, danych demograficznych, języku itp.) oraz pozwala na przejrzysty pomiar efektów, dając informację o tym, co warto poprawić w kampanii, by była jeszcze lepiej dopasowana do potencjalnych Klientów.

Social Media Ads

Projektowanie kampanii marketingowych z wykorzystaniem popularnych platform, jakimi są media społecznościowe to dziś prawdopodobnie kompletna podstawa każdej kampanii. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy dostęp do bardzo szerokiej grupy odbiorczej, której poprzez przekaz naszej reklamy możemy z łatwością przekazać informację o dowolnej promocji czy ofercie, tym samym odsyłając ich do naszej strony.

Media społecznościowe

2. Pomiar efektów biznesowych

Jak mierzyć efekty marketingu w sieci? Pozycjonowanie, kampanie reklamowe, prowadzenie mediów społecznościowych wiążą się z niemałymi kosztami. Słusznie więc oczekujesz, że działania te się spłacą. Jak można sprawdzić, czy rzeczywiście tak się stało?

Do konwersji, czyli istotnych biznesowo zachowań użytkowników (np. transakcji czy choćby nawiązania kontaktu) przeważnie dochodzi na stronie internetowej. Z danych o zachowaniu jej użytkowników możemy wyciągnąć wnioski na temat skuteczności działań e-marketingowych, które podjęliśmy. Analiza zdarzeń na stronie jest jednym z filarów performance marketingu.

2.1 Znaczenie Google Analytics dla performance marketingu

Bez dwóch zdań najpopularniejszym narzędziem służących do analityki stron internetowych jest Google Analytics (GA). Dzięki temu darmowemu narzędziu (bezpłatne do 10 milionów działań miesięcznie / konto GA) zyskujemy możliwość łatwego przeglądu informacji na temat użytkowników strony. Dane są bardzo obszerne i obejmują zarówno dane demograficzne, jak i źródła odwiedzin. Co jednak najważniejsze, powyższe można je zestawić z informacjami o zachowaniach użytkowników, w tym z informacjami o osiąganiu przez nich celów, na których najbardziej nam zależy.

Z punktu widzenia performance marketingu kluczowa w Google Analytics jest możliwość precyzyjnego określania celów oraz monitorowania ich osiągania. W ten sposób możemy określić ścieżki prowadzące do celu i ich efektywność. Przy pomocy Google Analytics ustalimy również, czy działania, które podjęliśmy, są skuteczne. Dzięki temu oszacujemy lub nawet precyzyjnie określimy, w jakim stopniu się spłaciły (ROI).

Google Analytics

Jeden z prostszych odczytów, jakiego możemy dokonać, to częstość osiągnięcia konkretnego celu, na przykład wypełnienia formularza kontaktowego. Jak widać na powyższym przykładzie, od czerwca 2022 roku widać znaczny wzrost liczby wypełnionych formularzy.

Dzięki Google Analytics możemy podzielić użytkowników na segmenty, w ten sposób wyciągając wnioski na temat różnic w zachowaniach między nimi.

Google Analytics - wejścia

Jak widać, strona cieszy się zdecydowanie większą liczbą wejść organicznych z Google niż bezpośrednich. Podstawowe porównanie źródeł wejść może wskazywać na efektywność działań - kolejno pozycjonowania oraz działań offline.

2.2 Analiza e-commerce jako podstawa sukcesu w performance marketingu

Google Analytics w wersji 4. przyniósł znaczne usprawnienie dla właścicieli platform e-commerce. GA4 wprowadził nowe podejście do zdarzeń i zarządzania nimi. Elementem tego są zalecane zdarzenia, spośród których aż 15 zdarzeń dotyczy stron e-commerce. Google zaleca monitorowanie zdarzeń takich jak: dodanie i usunięcie produktu do koszyka, rozpoczęcie płatności i finalizacja transakcji. Popularne platformy e-commerce mogą automatycznie przesyłać te dane do GA. Deweloperzy stron mogą je także skonfigurować ręcznie.

Do zalet Google Analytics w e-commerce można doliczyć także fakt, że od wersji 4 GA wspiera analitykę w aplikacjach mobilnych. To oznacza, że dane pochodzące z aplikacji Twojego sklepu możesz również przeglądać i analizować za pomocą tej samej platformy!

Google Analytics - konwersje

Analiza liczby transakcji, przychodów, współczynnika e-commerce to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką są możliwości analityczne GA4 w e-commerce. Na powyższym wykresie widzimy okresowy spadek przychodów, nieproporcjonalny do spadku współczynnika e-commerce. Na tej podstawie możemy podejrzewać, że przychody spadły przez spadek liczby sesji, a nie przez błędy występujące na stronie.

Pomimo olbrzymiej wagi Google Analytics jako rozbudowanego, zaawansowanego silnika gromadzącego dane, należy pamiętać, że jest to tylko narzędzie pomocnicze. Użytkownicy mogą blokować skrypty GA, a zdarzenia gromadzone przez Analytics mogą być błędnie przypisywane rzeczywistym zdarzeniom. Na przykład odświeżenie strony z podziękowaniem za zakupy może spowodować podwójne zliczenie transakcji — zależnie od tego, jak zostało to zaimplementowane przez deweloperów. Nie zmienia to faktu, że Google Analytics był i będzie niemal bezkonkurencyjnym narzędziem, na podstawie którego wyciągniemy wnioski z dotychczasowych działań i zaplanujemy kolejne.

3. Performance marketing a strony internetowe

Jak już dobrze wiesz, performance marketing ma za zadanie zachęcić odbiorcę do wykonywania konkretnych czynności. Jeżeli chcesz, żeby Klient wszedł na Twoją stronę, to musisz wykonać szereg odpowiednich działań, które zachęcą go do skorzystania z niej. Pierwszą rzeczą, którą widzi potencjalny Klient, są wyniki jego wyszukiwań w wyszukiwarce. Im atrakcyjniejszy tytuł, opis oraz wyższa pozycja strony w wyszukiwarce, tym większe szanse, że wybór padnie akurat na Twoją stronę. Jednak na tym nie kończą się działania, mające na celu zatrzymanie klienta na stronie, to jest dopiero początek!

Sami po sobie wiemy, że im większe problemy w trakcie wizyty na stronie napotkamy, tym szybciej ją opuścimy. Klient przywiązuje ogromną uwagę do jej funkcjonowania. Już sam fakt, że zgodnie z badaniami firmy Impreva Incapsula 7% jest zdania, że strona powinna załadować się natychmiast albo ją opuszczają, 20% uważa, że akceptowalny czas ładowania strony to mniej niż 3 sekundy, a 35% podaje, że czekają pomiędzy 3 a 5 sekund!

Teraz nasuwa się pytanie. Co zrobić, żeby strona ładowała się szybko i nie sprawiała problemów w trakcie przeglądania? Z pomocą przychodzi Core Web Vitals!

3.1 Core Web Vitals

Są to wskaźniki, które wpływają na doświadczenia użytkownika w trakcie korzystania z witryny. Dotyczą szybkości, jak i wydajności stron internetowych. Czynniki te są mierzone w czasie rzeczywistym, a wyniki pochodzą od urządzeń realnych użytkowników, którzy odwiedzają Twoją stronę! Wyróżniamy trzy wartości, które stanowią podstawy Core Web Vitals:

 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • First Input Delay (FID)

  Cumulative Layout Shift (CLS)

Core Web Vitals

Poprawa wymienionych wskaźników do zalecanych przez Google wyników, realnie wpłynie na zadowolenie użytkownika oraz zachęci go, do wykonania zamierzonych przez Ciebie czynności. Warto również wspomnieć, że dobrze zoptymalizowane wyniki Core Web Vitals mają wpływ na to, jak dobrze pozycjonuje się Twoja strona! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wskaźnikach oraz jak je dobrze poprawić, to sprawdź nasz wpis: Core Web Vitals jako czynniki wpływające na pozycjonowanie i nie tylko

3.2 UptimeRobot - pomiar dostępności strony

Nikt nie chce, żeby jego strona internetowa przestała działać w najmniej spodziewanym momencie. Niestety takie sytuacje sprawiają, że Twoja firma odnotowuje straty finansowe. Przykładowo, tracisz potencjalnych Klientów, którzy chcieli kupić coś w Twoim sklepie lub pieniądze, które przeznaczyłeś na kampanie Google Ads.

Awaria strony

Niestety nie zawsze jest czas, żeby na bieżąco sprawdzać działanie strony. Z pomocą przychodzi tu narzędzie — Uptime Robot! Jego zadaniem jest wchodzenie na zlecone mu strony i analizę ich działania. Sam możesz określić częstotliwość tych działań, może to być np. co 5 minut! Jeżeli robot wykryje jakąś nieprawidłowość, zostaniesz natychmiast powiadomiony. Co najlepsze, narzędzie to jest w pełni darmowe oraz posiada aplikację na smartfony! Już nigdy nie przeoczysz awarii swojej strony! 😉

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak skonfigurować to narzędzie, to koniecznie sprawdź przygotowany przez nas poradnik!

4. Na jakie działania się zdecydować?

Największy wpływ na pozytywne efekty performance marketingu mają pozycjonowanie strony oraz to, jak dobrze jest ona zoptymalizowana. Bez dobrze pozycjonującej się strony, istnieją małe szanse, żeby potencjalny Klient wszedł akurat na Twoją witrynę. Możesz wyróżniać się wśród konkurencji i posiadać najlepsze ceny w swojej branży, ale jeżeli Twoja strona jest słabo widoczna w wyszukiwarce, to nie ma co liczyć na duży ruch użytkowników, a co za tym idzie, przychody!

Niestety samo pozycjonowanie to nie wszystko, a to, co zrobi potencjalny Klient, zależy od tego, co zastanie na stronie. Stąd tak istotną rolę gra optymalizacja, bo bez niej możesz stracić go tak samo szybko, jak szybko wszedł w dobrze wypozycjonowaną witrynę.

Pozycjonowanie strony

4.1 Znaczenie pozycjonowania w performance marketingu

Pozycjonowanie strony jest czymś, o co warto już dbać od samego początku! Zabieg ten pozwala na długotrwałą jej widoczność. Wszystkie czynności, które teraz zrobisz w kierunku pozycjonowania, mogą w przyszłości zwrócić się z wielokrotnością. Wysoko wypozycjonowana strona niesie ze sobą takie benefity jak: większe ilości sprzedaży, konwersji oraz zdobycie większej ilości ruchu docelowych odbiorców. Im więcej wizyt na stronie, tym większa szansa na liczne konwersje!

Jeżeli jesteś zainteresowany dobrym pozycjonowaniem strony, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą!

4.2 Optymalizacja strony internetowej

W obecnych czasach dobrze zoptymalizowana strona jest podstawą, jeżeli chcesz, aby użytkownicy byli na niej jak najdłużej oraz wykonywali zamierzone przez Ciebie czynności. Jeżeli użytkownik po wejściu w Twoją dobrze wypozycjonowaną stronę doświadczy długiego ładowania strony oraz tzw. skakania w trakcie przeglądania, to szanse na opuszczenie jej są wręcz ogromne! Potencjalny Klient po prostu postanowi przejść do konkurencji, która może nie pozycjonuje się aż tak dobrze, ale ma perfekcyjnie działającą stronę! Dlatego bardzo istotne jest to, żeby wykonać szereg zmian, które zdecydowanie poprawią szybkość witryny. W tym celu warto skorzystać z narzędzia PageSpeed Insight, które za darmo analizuje i określa jakość działania Twojej strony. Narzędzie to daje również porady, które pokazują, co dokładnie warto byłoby poprawić, aby polepszyć wyniki.

5. Performance marketing w agencji marketingowej

Celem agencji marketingowej jest zwiększenie zysków Klienta. Wspólnie skrupulatnie pracujemy na Twój sukces. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam na trafne dobranie strategii marketingowej dla Twojego biznesu. Co więcej, decydując się na usługi agencji, przepalisz znacznie mniejszą część budżetu, gdyż Twoja komunikacja zostanie skierowana ściśle do niszy. Co konkretnie możemy zrobić w dla Ciebie w zakresie performance marketingu?

5.1 Google Ads

Reklamy w Google to niemal nieskończone możliwości. Ich ogromną zaletą jest fakt, iż korzystają z różnych przestrzeni w Internecie, dzięki czemu trafią do konkretnych użytkowników. Mogą one przynosić naprawdę imponujące efekty, pod warunkiem że zostaną odpowiednio zoptymalizowane, uwzględniając cechy Twojego biznesu i cele, jakie chcesz osiągnąć. Google Ads pozwala dotrzeć do odbiorców na ogromną skalę — obecnie z wyszukiwarki korzysta ponad 36 milionów Polaków!

Google Ads

Podstawą tego typu działań jest praca na podstawie analizy osiągniętych wyników oraz wyciąganie z nich wniosków, dzięki którym można stale ulepszać reklamy, by trafiały do szerszego grona potencjalnych Klientów. W ramach Google Ads oferujemy:

 • reklamy w sieci wyszukiwania, dzięki którym Twój biznes pojawi się na pierwszej stronie. Odpowiednio zredagowane teksty przyciągną odbiorców, co przełoży się na większą liczbę Klientów Twojej firmy,
 • kampanie remarketingowe, czyli takie skierowane do użytkowników, którzy w przeszłości wykazali zainteresowanie Twoją marką (np. byli na stronie, lecz nie dokonali konwersji) - skuteczne przypomnienie o jej usługach ponownie zachęci ich do wizyty w witrynie,
 • reklamy displayowe, mające formę graficzną i wyświetlające się na stronach sieci reklamowej Google,
 • kampanie produktowe, dzięki którym Twoi potencjalni Klienci zobaczą produkty lub usługi wraz z cenami, na najlepszych miejscach w wynikach wyszukiwania — zadbamy o to, aby wyróżniały się na tle konkurencji.

5.2 Instagram Ads i Facebook Ads

Dodatkowym działaniem, przekładającym się na dobry performance marketing są kampanie Facebook i Instagram Ads, skierowane wprost do Twoich odbiorców na tych platformach. Ich potencjał jest ogromny, gdyż korzystają z nich miliony użytkowników. Zaletą takich reklam jest fakt, iż są niezwykle precyzyjne, skierowane do odbiorców o podobnych zainteresowaniach oraz konkretnych danych demograficznych.

Facebook Ads

Co więcej, mogą one mieć różne formy - w sponsorowanych postach można umieścić zarówno zdjęcie, jak i film. Dodatkowym plusem jest także możliwość stałego monitorowania wyników, dzięki czemu można optymalizować kampanie. Reklamy Facebook oraz Instagram Ads to doskonały sposób na dotarcie do odbiorców realnie zainteresowanych Twoimi usługami lub produktami - warto skorzystać z pomocy specjalistów, aby postawione kampanie były jak najbardziej skuteczne.

5.3 Dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usług agencji interaktywnej?

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego warto skorzystać z usług agencji reklamowej w kwestii performance marketingu. Po pierwsze i najważniejsze — decydując się na taką współpracę, możesz realnie skorzystać z doświadczenia zdobytego w ciągu wielu lat przez jej pracowników. Znają oni mechanizmy i narzędzia, które pomogą Ci szybciej i z lepszymi efektami rozpromować swój biznes oraz zyskać nowych Klientów. Pozyskiwanie takiej wiedzy samodzielnie zajęłoby mnóstwo czasu i zapewne towarzyszyłoby temu wiele popełnionych błędów.

Współpraca z agencją interaktywną daje gwarancję, iż zatrudnieni w niej specjaliści trafnie odczytają dane z raportów i analiz dotyczących działań performance-marketingowych i będą umieli przełożyć to na ich ulepszenie, a w konsekwencji lepsze rezultaty. Dodatkowo można liczyć na wsparcie w tematach związanych z np. grupą docelową, a także poradzić się w nurtujących kwestiach.

6. Performance marketing — podsumowanie

Jeśli prowadzisz swój biznes i zależy Ci na tym, aby osiągać wymierne rezultaty, przy jednoczesnym nieprzepalaniu budżetu, performance marketing jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala on kontrolować koszty wdrożonych działań, przy maksymalizowaniu zysków. Co więcej, rozbudowana analityka pozwoli na stałą optymalizację prowadzonych kampanii, dzięki czemu zyskujesz realną szansę na redukcję ewentualnych błędów!

Niezależnie od tego, na jakim działaniu podejmowanym przez Twoich potencjalnych Klientów Ci zależy, z pomocą odpowiednio przygotowanej i wdrożonej strategii performance marketingowej masz pewność, że współczynnik konwersji wzrośnie, tak samo, jak zainteresowanie Twoimi usługami.

keyboard_arrow_up

Szukasz efektywnej agencji interaktywnej?

Na naszą efektywność składa się ponad 10-letnie doświadczenie, stale rozwijająca się kadra specjalistów i rzetelne oraz uczciwe podejście do Klienta. Wiemy jak osiągnąć założone cele w błękitnym i czerwonym oceanie marketingu online.

Agencja marketingowa RekinySukcesu.pl to ponad 350 zadowolonych Klientów, ponad 2 000 przeszkolonych osób, ponad 500 tys. zł obsługiwanego w roku budżetu w kampaniach PPC. Sumując wszystkie dane, użytkownicy spędzili już łącznie ponad 90 lat na wyprodukowanych przez nas stronach internetowych. A nam ciągle mało. Nie uznajemy kompromisów. Dlatego warto kliknąć jeden z przycisków poniżej i umówić się na wizytę we Wrocławiu, Kłodzku lub na spotkanie online.

Zobacz inne:

close
keyboard_arrow_up